Egzamin kompetencji

Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje prawie na szlifowaniu zręczności jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, bezwzględnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do poszczególnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a później zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.
Comments are closed.