Egzamin kompetencji

Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje prawie na doskonaleniu biegłości takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, totalnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Na starcie odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zręczność pisania to może się przytrafić opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.
Comments are closed.