Gramatyka

Gramatyka

Kluczowym składnikiem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich zdolności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od ucznia metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, podczas wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć obszerny, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, jak i sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez większych kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.
Comments are closed.