Gramatyka

Gramatyka

Kluczowym elementem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania odpowiednich zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od ucznia systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w toku wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dość rozległy, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, jak i powodujące trudności truizmy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.
Comments are closed.