Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe

Katastrofy żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Niemniej w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze wspomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są ważne, lecz nie zawsze pełnią swoją funkcję. Jak zatem zapobiec utracie mienia na skutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek przenigdy nie wygrał z przyrodą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może ugrać istotnie wiele. Wtedy nawet pomimo braku zabezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko wywołanym przez powódź, ale także przez zamiecie, susze, itp..

Warto zadbać o ubezpieczenie majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia tyczy się miedzy innymi obiektów, mienia ruchomego, jak i innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za szkody popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu

Comments are closed.