Ubezpieczenie w szkole

Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich stopni posiadają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia za pośrednictwem gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają za to zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci na skutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu lub jego familii konsorcjum ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania w większości przypadków pokrywają straty poniesione poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeśli pozostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu

Comments are closed.