Ubezpieczenie w szkole

Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia z wykorzystaniem gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są kluczowe, albowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W niewielu szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają z kolei ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w razie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci na skutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu lub jego familii przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca odpowiedniej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania zwyczajowo pokrywają szkody poniesione przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeśli pozostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu

Comments are closed.