Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niepoprawnego działania urządzeń bądź nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zazwyczaj posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a szczegółowiej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników znane jest też zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w czasie trwania terminu zabezpieczenia. Często okres taki mija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.
Comments are closed.