Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu złego funkcjonowania narzędzi albo nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy z reguły mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a szczegółowiej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się przykładowo uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników znane jest także zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które dopuszcza wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego rodzaju umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze podczas trwania terminu ubezpieczenia. Nieraz okres taki przemija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.
Comments are closed.